Ω DESTROYER Ω12
Guilda dragões 
LOSS0 : 14868 101d ago
LOSS0 : 14901 101d ago
WIN1 : 04932 101d ago
LOSS1 : 34899 101d ago
Show more ...
LOSS0 : 14932 101d ago
WIN1 : 04961 101d ago
WIN1 : 04932 101d ago
WIN1 : 04903 101d ago
WIN1 : 04872 101d ago
WIN1 : 04840 101d ago
LOSS0 : 14809 101d ago
LOSS0 : 14842 101d ago
LOSS0 : 14875 101d ago
DRAW0 : 04902 101d ago
DRAW0 : 04902 101d ago
LOSS0 : 14902 101d ago
WIN1 : 04930 101d ago
LOSS0 : 14902 101d ago
WIN1 : 04933 101d ago
LOSS0 : 14900 101d ago
LOSS0 : 34929 101d ago
LOSS0 : 14958 101d ago
WIN1 : 04988 101d ago
WIN1 : 04959 101d ago
LOSS0 : 34900 102d ago
LOSS0 : 14928 102d ago
LOSS0 : 14958 102d ago
DRAW0 : 04987 102d ago
DRAW1 : 14987 102d ago
LOSS0 : 14987 102d ago
LOSS0 : 15019 102d ago
LOSS0 : 15046 102d ago
WIN1 : 05073 102d ago
DRAW0 : 05042 102d ago
DRAW0 : 05042 102d ago
LOSS0 : 15042 102d ago
LOSS0 : 15069 102d ago
LOSS0 : 25100 102d ago
LOSS0 : 25131 102d ago
LOSS0 : 15159 102d ago
LOSS1 : 25187 102d ago
WIN1 : 05217 102d ago
LOSS0 : 15185 102d ago
LOSS0 : 15215 102d ago
WIN1 : 05244 102d ago
LOSS0 : 15213 102d ago
LOSS1 : 35004 105d ago
WIN1 : 05035 105d ago
WIN1 : 05006 105d ago
LOSS0 : 14975 105d ago
WIN1 : 05008 105d ago
DRAW0 : 04977 105d ago
LOSS0 : 14977 105d ago
WIN1 : 05006 105d ago
LOSS0 : 14975 105d ago
WIN1 : 05004 105d ago
WIN1 : 04977 105d ago
WIN1 : 04949 105d ago
WIN1 : 04922 105d ago
DRAW0 : 04894 105d ago
DRAW0 : 04894 105d ago
LOSS0 : 14894 105d ago
LOSS0 : 14923 105d ago
LOSS0 : 14953 106d ago
WIN1 : 04983 106d ago
WIN2 : 04743 142d ago
WIN1 : 04710 142d ago
WIN1 : 04680 142d ago
LOSS0 : 14654 143d ago
WIN1 : 04683 143d ago
DRAW0 : 04650 143d ago
WIN1 : 04650 143d ago
DRAW0 : 04624 143d ago
DRAW1 : 14624 143d ago
LOSS0 : 14624 145d ago
LOSS0 : 34651 145d ago
WIN1 : 04684 146d ago
LOSS0 : 14651 146d ago
LOSS0 : 14680 146d ago
DRAW1 : 14708 146d ago
WIN1 : 04708 146d ago
LOSS0 : 34677 146d ago
WIN1 : 04703 146d ago
WIN1 : 04672 146d ago
WIN1 : 04646 146d ago
WIN1 : 04684 171d ago
LOSS0 : 14653 171d ago
WIN1 : 04684 171d ago
DRAW1 : 14657 171d ago
WIN3 : 04657 171d ago
LOSS1 : 24627 171d ago
DRAW0 : 04653 171d ago
DRAW0 : 04653 171d ago
DRAW0 : 04653 171d ago
WIN1 : 04653 171d ago
DRAW0 : 04627 171d ago
LOSS0 : 14627 171d ago
LOSS0 : 14655 171d ago
LOSS0 : 14684 171d ago
WIN1 : 04714 171d ago
DRAW0 : 04684 171d ago
LOSS0 : 14684 171d ago
LOSS1 : 24715 171d ago
DRAW0 : 04746 171d ago
WIN1 : 04746 171d ago
WIN1 : 04717 171d ago
DRAW0 : 04689 171d ago
LOSS0 : 14689 172d ago
LOSS0 : 14685 172d ago
WIN1 : 04713 172d ago
WIN1 : 04685 172d ago
LOSS0 : 14656 172d ago
WIN1 : 04685 172d ago
DRAW0 : 04655 172d ago
DRAW0 : 04655 172d ago
LOSS0 : 14655 172d ago
LOSS1 : 24683 172d ago
WIN2 : 14713 172d ago
LOSS1 : 34683 172d ago
DRAW1 : 14710 172d ago
LOSS0 : 14710 172d ago
WIN1 : 04741 172d ago
LOSS0 : 14556 183d ago
LOSS0 : 14584 183d ago
WIN1 : 04613 183d ago
LOSS0 : 14581 183d ago
WIN1 : 04611 183d ago
LOSS0 : 14582 183d ago
DRAW0 : 04615 183d ago
DRAW0 : 04615 183d ago
LOSS0 : 14615 183d ago
DRAW0 : 04645 183d ago
LOSS0 : 14645 183d ago
WIN3 : 04674 183d ago
LOSS0 : 34645 183d ago
WIN1 : 04672 183d ago
LOSS0 : 14645 183d ago
WIN1 : 04677 183d ago
WIN1 : 04646 183d ago
WIN3 : 04618 183d ago
LOSS0 : 34591 183d ago
DRAW0 : 04623 183d ago
LOSS1 : 24623 183d ago
DRAW0 : 04651 183d ago
LOSS0 : 34651 183d ago
WIN1 : 04680 183d ago
WIN1 : 04526 183d ago
LOSS0 : 14495 183d ago
WIN1 : 04523 183d ago
WIN1 : 04494 184d ago
DRAW0 : 04468 184d ago
WIN1 : 04468 184d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy