المدني13
Nova l 大唐天子 
LOSS0 : 35548 59d ago
LOSS1 : 25582 59d ago
LOSS0 : 15611 59d ago
LOSS0 : 15643 59d ago
Show more ...
LOSS0 : 15678 59d ago
WIN1 : 05698 59d ago
LOSS1 : 25667 59d ago
WIN1 : 05701 59d ago
LOSS0 : 15673 59d ago
WIN1 : 05697 59d ago
LOSS0 : 15664 59d ago
LOSS0 : 15694 59d ago
WIN1 : 05721 59d ago
WIN1 : 05697 59d ago
WIN1 : 05669 59d ago
LOSS0 : 15640 59d ago
LOSS0 : 15672 59d ago
WIN1 : 05702 60d ago
WIN1 : 05667 60d ago
DRAW0 : 05633 60d ago
DRAW0 : 05633 61d ago
WIN1 : 05633 61d ago
DRAW0 : 05603 61d ago
WIN1 : 05603 61d ago
DRAW0 : 05580 61d ago
WIN3 : 05580 62d ago
WIN1 : 05550 62d ago
DRAW0 : 05506 62d ago
LOSS0 : 15506 62d ago
WIN1 : 05136 69d ago
WIN2 : 15111 69d ago
DRAW1 : 15085 69d ago
DRAW0 : 05085 69d ago
WIN2 : 15085 69d ago
LOSS1 : 25059 69d ago
WIN1 : 05084 69d ago
LOSS1 : 35053 69d ago
WIN1 : 05089 69d ago
LOSS1 : 25057 70d ago
DRAW0 : 05091 70d ago
LOSS1 : 35091 70d ago
DRAW1 : 15122 70d ago
LOSS0 : 15122 70d ago
LOSS0 : 15152 70d ago
WIN2 : 15189 70d ago
WIN1 : 05154 70d ago
WIN2 : 15128 70d ago
LOSS1 : 35102 70d ago
LOSS1 : 25136 70d ago
WIN2 : 15168 70d ago
WIN3 : 15138 70d ago
LOSS0 : 15108 70d ago
WIN3 : 05146 70d ago
WIN3 : 15119 70d ago
WIN3 : 15045 74d ago
WIN3 : 05015 74d ago
LOSS0 : 14991 74d ago
WIN1 : 05033 74d ago
WIN1 : 05002 74d ago
WIN1 : 04974 74d ago
DRAW1 : 14957 74d ago
LOSS0 : 34957 74d ago
WIN1 : 04987 74d ago
WIN1 : 04957 74d ago
DRAW1 : 14925 74d ago
WIN2 : 04925 74d ago
LOSS1 : 34895 74d ago
WIN3 : 14925 74d ago
LOSS0 : 14902 74d ago
LOSS0 : 14937 74d ago
DRAW0 : 04968 75d ago
WIN2 : 14968 75d ago
WIN1 : 04947 75d ago
WIN3 : 04928 75d ago
LOSS0 : 14901 75d ago
DRAW0 : 04925 75d ago
LOSS0 : 14925 75d ago
WIN1 : 04961 75d ago
LOSS2 : 34928 75d ago
WIN2 : 04958 75d ago
WIN2 : 14926 75d ago
WIN1 : 04892 75d ago
WIN3 : 04863 75d ago
LOSS0 : 14825 75d ago
DRAW1 : 14849 75d ago
WIN1 : 04849 75d ago
WIN3 : 14821 75d ago
WIN2 : 14795 75d ago
LOSS0 : 14772 75d ago
DRAW0 : 04807 75d ago
DRAW1 : 14807 75d ago
LOSS1 : 24807 75d ago
LOSS0 : 14835 75d ago
WIN2 : 14866 75d ago
WIN2 : 14844 75d ago
LOSS0 : 14814 75d ago
WIN2 : 14833 75d ago
WIN3 : 14800 75d ago
WIN1 : 04775 75d ago
LOSS1 : 34748 75d ago
WIN1 : 04778 75d ago
WIN2 : 14751 75d ago
LOSS0 : 16038 77d ago
WIN3 : 16064 77d ago
LOSS0 : 36034 77d ago
WIN2 : 16068 77d ago
LOSS1 : 36034 77d ago
WIN1 : 06073 77d ago
WIN3 : 06038 77d ago
LOSS0 : 16008 77d ago
DRAW0 : 06033 77d ago
LOSS0 : 36033 77d ago
DRAW0 : 06064 77d ago
LOSS0 : 16064 77d ago
LOSS0 : 16095 77d ago
WIN1 : 06121 77d ago
WIN3 : 06089 77d ago
LOSS1 : 26064 77d ago
LOSS0 : 16094 77d ago
DRAW0 : 06124 77d ago
WIN3 : 06124 77d ago
WIN1 : 06090 77d ago
LOSS2 : 36057 77d ago
WIN1 : 06088 77d ago
WIN1 : 06049 77d ago
DRAW0 : 06023 77d ago
LOSS0 : 16023 77d ago
WIN1 : 06049 77d ago
DRAW0 : 06018 77d ago
WIN3 : 06018 77d ago
WIN3 : 15986 77d ago
WIN1 : 05956 77d ago
LOSS0 : 15926 77d ago
LOSS0 : 15955 77d ago
LOSS0 : 15986 77d ago
LOSS0 : 16008 77d ago
WIN3 : 16033 77d ago
LOSS0 : 16005 77d ago
WIN1 : 06036 77d ago
WIN2 : 15760 86d ago
WIN1 : 05723 86d ago
WIN1 : 05695 86d ago
WIN1 : 05663 86d ago
LOSS1 : 35629 86d ago
WIN1 : 05664 86d ago
WIN3 : 05630 86d ago
DRAW0 : 05599 86d ago
LOSS0 : 15599 86d ago
LOSS0 : 15624 86d ago
WIN1 : 05647 86d ago
LOSS0 : 35615 86d ago
LOSS1 : 25652 86d ago
WIN1 : 05682 86d ago
WIN3 : 15656 87d ago
DRAW0 : 05629 87d ago
WIN3 : 05629 87d ago
WIN2 : 05602 87d ago
WIN1 : 05560 87d ago
LOSS0 : 15534 87d ago
WIN1 : 05565 87d ago
LOSS1 : 35538 87d ago
DRAW0 : 05571 87d ago
LOSS0 : 15571 87d ago
WIN1 : 05602 88d ago
WIN1 : 05573 89d ago
LOSS0 : 15540 89d ago
WIN1 : 05565 89d ago
WIN3 : 05541 89d ago
WIN1 : 05510 89d ago
DRAW0 : 05480 89d ago
LOSS0 : 15480 89d ago
DRAW0 : 05517 89d ago
WIN1 : 05517 89d ago
WIN3 : 05494 89d ago
DRAW0 : 05466 89d ago
LOSS0 : 15466 89d ago
LOSS0 : 15497 89d ago
WIN1 : 05525 89d ago
LOSS1 : 25506 89d ago
WIN2 : 15529 89d ago
WIN3 : 05494 89d ago
LOSS0 : 15462 89d ago
LOSS0 : 15487 89d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy