المدني13
Nova l 大唐天子 
LOSS0 : 35548 173d ago
LOSS1 : 25582 173d ago
LOSS0 : 15611 173d ago
LOSS0 : 15643 173d ago
Show more ...
LOSS0 : 15678 173d ago
WIN1 : 05698 173d ago
LOSS1 : 25667 173d ago
WIN1 : 05701 173d ago
LOSS0 : 15673 173d ago
WIN1 : 05697 173d ago
LOSS0 : 15664 173d ago
LOSS0 : 15694 173d ago
WIN1 : 05721 173d ago
WIN1 : 05697 173d ago
WIN1 : 05669 173d ago
LOSS0 : 15640 173d ago
LOSS0 : 15672 173d ago
WIN1 : 05702 173d ago
WIN1 : 05667 174d ago
DRAW0 : 05633 174d ago
DRAW0 : 05633 174d ago
WIN1 : 05633 174d ago
DRAW0 : 05603 175d ago
WIN1 : 05603 175d ago
DRAW0 : 05580 175d ago
WIN3 : 05580 175d ago
WIN1 : 05550 175d ago
DRAW0 : 05506 175d ago
LOSS0 : 15506 175d ago
WIN1 : 05136 183d ago
WIN2 : 15111 183d ago
DRAW1 : 15085 183d ago
DRAW0 : 05085 183d ago
WIN2 : 15085 183d ago
LOSS1 : 25059 183d ago
WIN1 : 05084 183d ago
LOSS1 : 35053 183d ago
WIN1 : 05089 183d ago
LOSS1 : 25057 183d ago
DRAW0 : 05091 183d ago
LOSS1 : 35091 183d ago
DRAW1 : 15122 183d ago
LOSS0 : 15122 183d ago
LOSS0 : 15152 183d ago
WIN2 : 15189 183d ago
WIN1 : 05154 183d ago
WIN2 : 15128 183d ago
LOSS1 : 35102 183d ago
LOSS1 : 25136 183d ago
WIN2 : 15168 183d ago
WIN3 : 15138 184d ago
LOSS0 : 15108 184d ago
WIN3 : 05146 184d ago
WIN3 : 15119 184d ago
WIN3 : 15045 187d ago
WIN3 : 05015 187d ago
LOSS0 : 14991 187d ago
WIN1 : 05033 187d ago
WIN1 : 05002 187d ago
WIN1 : 04974 187d ago
DRAW1 : 14957 187d ago
LOSS0 : 34957 187d ago
WIN1 : 04987 187d ago
WIN1 : 04957 187d ago
DRAW1 : 14925 188d ago
WIN2 : 04925 188d ago
LOSS1 : 34895 188d ago
WIN3 : 14925 188d ago
LOSS0 : 14902 188d ago
LOSS0 : 14937 188d ago
DRAW0 : 04968 188d ago
WIN2 : 14968 188d ago
WIN1 : 04947 188d ago
WIN3 : 04928 188d ago
LOSS0 : 14901 188d ago
DRAW0 : 04925 188d ago
LOSS0 : 14925 188d ago
WIN1 : 04961 188d ago
LOSS2 : 34928 188d ago
WIN2 : 04958 188d ago
WIN2 : 14926 188d ago
WIN1 : 04892 188d ago
WIN3 : 04863 188d ago
LOSS0 : 14825 188d ago
DRAW1 : 14849 188d ago
WIN1 : 04849 188d ago
WIN3 : 14821 188d ago
WIN2 : 14795 188d ago
LOSS0 : 14772 188d ago
DRAW0 : 04807 188d ago
DRAW1 : 14807 188d ago
LOSS1 : 24807 188d ago
LOSS0 : 14835 188d ago
WIN2 : 14866 188d ago
WIN2 : 14844 188d ago
LOSS0 : 14814 188d ago
WIN2 : 14833 188d ago
WIN3 : 14800 189d ago
WIN1 : 04775 189d ago
LOSS1 : 34748 189d ago
WIN1 : 04778 189d ago
WIN2 : 14751 189d ago
LOSS0 : 16038 190d ago
WIN3 : 16064 190d ago
LOSS0 : 36034 190d ago
WIN2 : 16068 190d ago
LOSS1 : 36034 190d ago
WIN1 : 06073 190d ago
WIN3 : 06038 190d ago
LOSS0 : 16008 190d ago
DRAW0 : 06033 190d ago
LOSS0 : 36033 190d ago
DRAW0 : 06064 190d ago
LOSS0 : 16064 190d ago
LOSS0 : 16095 190d ago
WIN1 : 06121 190d ago
WIN3 : 06089 190d ago
LOSS1 : 26064 190d ago
LOSS0 : 16094 190d ago
DRAW0 : 06124 190d ago
WIN3 : 06124 190d ago
WIN1 : 06090 190d ago
LOSS2 : 36057 190d ago
WIN1 : 06088 190d ago
WIN1 : 06049 191d ago
DRAW0 : 06023 191d ago
LOSS0 : 16023 191d ago
WIN1 : 06049 191d ago
DRAW0 : 06018 191d ago
WIN3 : 06018 191d ago
WIN3 : 15986 191d ago
WIN1 : 05956 191d ago
LOSS0 : 15926 191d ago
LOSS0 : 15955 191d ago
LOSS0 : 15986 191d ago
LOSS0 : 16008 191d ago
WIN3 : 16033 191d ago
LOSS0 : 16005 191d ago
WIN1 : 06036 191d ago
WIN2 : 15760 199d ago
WIN1 : 05723 200d ago
WIN1 : 05695 200d ago
WIN1 : 05663 200d ago
LOSS1 : 35629 200d ago
WIN1 : 05664 200d ago
WIN3 : 05630 200d ago
DRAW0 : 05599 200d ago
LOSS0 : 15599 200d ago
LOSS0 : 15624 200d ago
WIN1 : 05647 200d ago
LOSS0 : 35615 200d ago
LOSS1 : 25652 200d ago
WIN1 : 05682 200d ago
WIN3 : 15656 200d ago
DRAW0 : 05629 201d ago
WIN3 : 05629 201d ago
WIN2 : 05602 201d ago
WIN1 : 05560 201d ago
LOSS0 : 15534 201d ago
WIN1 : 05565 201d ago
LOSS1 : 35538 201d ago
DRAW0 : 05571 201d ago
LOSS0 : 15571 201d ago
WIN1 : 05602 202d ago
WIN1 : 05573 202d ago
LOSS0 : 15540 202d ago
WIN1 : 05565 202d ago
WIN3 : 05541 203d ago
WIN1 : 05510 203d ago
DRAW0 : 05480 203d ago
LOSS0 : 15480 203d ago
DRAW0 : 05517 203d ago
WIN1 : 05517 203d ago
WIN3 : 05494 203d ago
DRAW0 : 05466 203d ago
LOSS0 : 15466 203d ago
LOSS0 : 15497 203d ago
WIN1 : 05525 203d ago
LOSS1 : 25506 203d ago
WIN2 : 15529 203d ago
WIN3 : 05494 203d ago
LOSS0 : 15462 203d ago
LOSS0 : 15487 203d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy