└('ω')┘ニャアアアア!!11
今夜は乾坤一擲 
WIN1 : 04317 74d ago
DRAW1 : 14287 74d ago
LOSS0 : 14287 74d ago
WIN2 : 14316 75d ago
Show more ...
WIN3 : 14286 75d ago
LOSS1 : 24257 75d ago
LOSS0 : 14286 75d ago
WIN3 : 24122 93d ago
WIN2 : 14092 93d ago
WIN1 : 04060 93d ago
LOSS0 : 34027 93d ago
WIN2 : 14056 93d ago
LOSS1 : 24026 93d ago
LOSS1 : 24056 93d ago
WIN1 : 04086 93d ago
DRAW0 : 04059 93d ago
LOSS0 : 14059 93d ago
WIN1 : 04089 93d ago
WIN1 : 04060 94d ago
WIN1 : 04030 94d ago
WIN3 : 04342 110d ago
WIN3 : 04315 110d ago
DRAW1 : 14288 110d ago
LOSS1 : 24288 110d ago
WIN1 : 04317 110d ago
LOSS0 : 14287 110d ago
WIN2 : 14317 110d ago
WIN3 : 04287 110d ago
LOSS1 : 24258 110d ago
WIN1 : 04288 110d ago
LOSS0 : 14258 110d ago
DRAW0 : 04288 110d ago
WIN3 : 24288 110d ago
LOSS0 : 34261 111d ago
LOSS0 : 14288 111d ago
LOSS0 : 14319 111d ago
WIN1 : 04352 112d ago
WIN3 : 14323 113d ago
DRAW1 : 14291 113d ago
WIN2 : 04291 113d ago
WIN2 : 14261 113d ago
LOSS1 : 24231 113d ago
DRAW0 : 04260 113d ago
LOSS0 : 14260 113d ago
WIN1 : 04290 113d ago
WIN1 : 04311 118d ago
WIN1 : 04282 119d ago
DRAW0 : 04252 119d ago
WIN2 : 14252 119d ago
LOSS1 : 24222 119d ago
WIN1 : 04250 119d ago
WIN1 : 04222 119d ago
WIN2 : 14193 119d ago
DRAW1 : 14164 119d ago
LOSS0 : 24164 119d ago
LOSS0 : 14193 119d ago
WIN3 : 04223 121d ago
WIN3 : 04193 121d ago
WIN3 : 14163 121d ago
LOSS0 : 14133 121d ago
LOSS0 : 24163 121d ago
LOSS0 : 34193 121d ago
WIN1 : 04223 121d ago
WIN1 : 04193 121d ago
WIN2 : 14163 121d ago
WIN2 : 04133 121d ago
DRAW0 : 04105 121d ago
LOSS0 : 14105 121d ago
WIN1 : 04136 121d ago
LOSS0 : 14105 121d ago
WIN2 : 14093 132d ago
WIN3 : 04063 132d ago
LOSS0 : 14033 132d ago
LOSS0 : 14063 132d ago
WIN2 : 14090 132d ago
WIN1 : 04060 132d ago
LOSS0 : 14031 132d ago
LOSS0 : 14062 132d ago
DRAW1 : 14092 132d ago
WIN3 : 04092 132d ago
LOSS0 : 14062 132d ago
DRAW0 : 04092 132d ago
WIN3 : 04092 134d ago
WIN3 : 14062 134d ago
LOSS0 : 14033 134d ago
WIN3 : 04060 134d ago
LOSS0 : 14030 134d ago
WIN2 : 04060 134d ago
WIN3 : 14030 134d ago
LOSS1 : 24001 134d ago
DRAW0 : 04030 134d ago
WIN3 : 04030 134d ago
WIN2 : 04252 153d ago
WIN3 : 04224 154d ago
WIN2 : 04192 154d ago
LOSS1 : 24164 154d ago
DRAW0 : 04194 154d ago
LOSS0 : 14194 154d ago
WIN3 : 04221 154d ago
WIN1 : 04191 154d ago
LOSS0 : 14161 154d ago
DRAW1 : 14192 154d ago
LOSS0 : 14192 154d ago
LOSS0 : 14220 154d ago
DRAW1 : 14249 154d ago
WIN2 : 14249 154d ago
WIN2 : 14220 155d ago
LOSS1 : 34187 155d ago
WIN2 : 14249 155d ago
WIN1 : 04470 164d ago
WIN3 : 14443 164d ago
DRAW1 : 14415 164d ago
LOSS1 : 24415 164d ago
WIN3 : 04447 165d ago
LOSS1 : 24416 165d ago
LOSS0 : 14447 165d ago
WIN3 : 04476 165d ago
WIN2 : 14446 167d ago
WIN2 : 14416 168d ago
WIN1 : 04387 168d ago
DRAW1 : 14357 168d ago
WIN3 : 14357 168d ago
LOSS0 : 14330 168d ago
WIN1 : 04359 169d ago
LOSS0 : 24330 169d ago
WIN1 : 04358 170d ago
WIN1 : 04328 170d ago
WIN3 : 04241 180d ago
WIN3 : 14212 181d ago
WIN3 : 04181 181d ago
LOSS1 : 24151 181d ago
WIN2 : 14180 181d ago
LOSS0 : 14150 181d ago
WIN3 : 14179 181d ago
LOSS0 : 14151 181d ago
LOSS0 : 14161 183d ago
LOSS0 : 14252 183d ago
WIN1 : 04221 184d ago
WIN1 : 04371 184d ago
LOSS0 : 24341 184d ago
WIN1 : 04369 184d ago
WIN3 : 04341 185d ago
WIN1 : 04310 185d ago
LOSS0 : 14251 185d ago
LOSS0 : 14280 185d ago
WIN2 : 14306 187d ago
WIN2 : 04277 188d ago
WIN2 : 14246 188d ago
WIN1 : 04216 188d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy