أم القيوين13
Nova I Lusilu 
5961   أم القيوين *   13h   ø3.3 / 458 / 13.0
5961

Trophies

13h

  

ice_golem Level 11
ice_wizard Level 5
mega_minion Level 11
rocket Level 11
skeletons Level 13
the_log Level 5
tornado Level 8
x_bow Level 8
458

Skill

13.0

DS

3.3

Elixir

5935   أم القيوين *   14h   ø3.3 / 456 / 13.0
5935

Trophies

14h

  

ice_golem Level 11
ice_wizard Level 5
mega_minion Level 11
rocket Level 11
skeletons Level 13
the_log Level 5
tornado Level 8
x_bow Level 8
456

Skill

13.0

DS

3.3

Elixir

5917   أم القيوين   1d   ø3.3 / 455 / 13.0
5917

Trophies

1d

  

ice_golem Level 11
ice_wizard Level 5
mega_minion Level 11
rocket Level 11
skeletons Level 13
the_log Level 5
tornado Level 8
x_bow Level 8
455

Skill

13.0

DS

3.3

Elixir

5851   أم القيوين *   1d   ø3.3 / 450 / 13.0
5851

Trophies

1d

  

ice_golem Level 11
ice_wizard Level 5
mega_minion Level 11
rocket Level 11
skeletons Level 13
the_log Level 5
tornado Level 8
x_bow Level 8
450

Skill

13.0

DS

3.3

Elixir

5834   أم القيوين *   1d   ø3.3 / 448 / 13.0
5834

Trophies

1d

  

ice_golem Level 11
ice_wizard Level 5
mega_minion Level 11
rocket Level 11
skeletons Level 13
the_log Level 5
tornado Level 8
x_bow Level 8
448

Skill

13.0

DS

3.3

Elixir

5793   أم القيوين *   1d   ø3.3 / 445 / 13.0
5793

Trophies

1d

  

ice_golem Level 11
ice_wizard Level 5
mega_minion Level 11
rocket Level 11
skeletons Level 13
the_log Level 5
tornado Level 8
x_bow Level 8
445

Skill

13.0

DS

3.3

Elixir

0.19/0.25/0.25
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy