المدني13
Nova l 大唐天子 
LOSS0 : 35548 1d ago
LOSS1 : 25582 1d ago
LOSS0 : 15611 1d ago
LOSS0 : 15643 1d ago
Show more ...
LOSS0 : 15678 1d ago
WIN1 : 05698 1d ago
LOSS1 : 25667 1d ago
WIN1 : 05701 1d ago
LOSS0 : 15673 1d ago
WIN1 : 05697 1d ago
LOSS0 : 15664 1d ago
LOSS0 : 15694 1d ago
WIN1 : 05721 2d ago
WIN1 : 05697 2d ago
WIN1 : 05669 2d ago
LOSS0 : 15640 2d ago
LOSS0 : 15672 2d ago
WIN1 : 05702 2d ago
WIN1 : 05667 2d ago
DRAW0 : 05633 3d ago
DRAW0 : 05633 3d ago
WIN1 : 05633 3d ago
DRAW0 : 05603 3d ago
WIN1 : 05603 4d ago
DRAW0 : 05580 4d ago
WIN3 : 05580 4d ago
WIN1 : 05550 4d ago
DRAW0 : 05506 4d ago
LOSS0 : 15506 4d ago
WIN1 : 05136 11d ago
WIN2 : 15111 11d ago
DRAW1 : 15085 11d ago
DRAW0 : 05085 11d ago
WIN2 : 15085 11d ago
LOSS1 : 25059 11d ago
WIN1 : 05084 11d ago
LOSS1 : 35053 11d ago
WIN1 : 05089 11d ago
LOSS1 : 25057 12d ago
DRAW0 : 05091 12d ago
LOSS1 : 35091 12d ago
DRAW1 : 15122 12d ago
LOSS0 : 15122 12d ago
LOSS0 : 15152 12d ago
WIN2 : 15189 12d ago
WIN1 : 05154 12d ago
WIN2 : 15128 12d ago
LOSS1 : 35102 12d ago
LOSS1 : 25136 12d ago
WIN2 : 15168 12d ago
WIN3 : 15138 12d ago
LOSS0 : 15108 12d ago
WIN3 : 05146 12d ago
WIN3 : 15119 12d ago
WIN3 : 15045 16d ago
WIN3 : 05015 16d ago
LOSS0 : 14991 16d ago
WIN1 : 05033 16d ago
WIN1 : 05002 16d ago
WIN1 : 04974 16d ago
DRAW1 : 14957 16d ago
LOSS0 : 34957 16d ago
WIN1 : 04987 16d ago
WIN1 : 04957 16d ago
DRAW1 : 14925 16d ago
WIN2 : 04925 16d ago
LOSS1 : 34895 16d ago
WIN3 : 14925 16d ago
LOSS0 : 14902 16d ago
LOSS0 : 14937 16d ago
DRAW0 : 04968 17d ago
WIN2 : 14968 17d ago
WIN1 : 04947 17d ago
WIN3 : 04928 17d ago
LOSS0 : 14901 17d ago
DRAW0 : 04925 17d ago
LOSS0 : 14925 17d ago
WIN1 : 04961 17d ago
LOSS2 : 34928 17d ago
WIN2 : 04958 17d ago
WIN2 : 14926 17d ago
WIN1 : 04892 17d ago
WIN3 : 04863 17d ago
LOSS0 : 14825 17d ago
DRAW1 : 14849 17d ago
WIN1 : 04849 17d ago
WIN3 : 14821 17d ago
WIN2 : 14795 17d ago
LOSS0 : 14772 17d ago
DRAW0 : 04807 17d ago
DRAW1 : 14807 17d ago
LOSS1 : 24807 17d ago
LOSS0 : 14835 17d ago
WIN2 : 14866 17d ago
WIN2 : 14844 17d ago
LOSS0 : 14814 17d ago
WIN2 : 14833 17d ago
WIN3 : 14800 17d ago
WIN1 : 04775 17d ago
LOSS1 : 34748 17d ago
WIN1 : 04778 17d ago
WIN2 : 14751 17d ago
LOSS0 : 16038 19d ago
WIN3 : 16064 19d ago
LOSS0 : 36034 19d ago
WIN2 : 16068 19d ago
LOSS1 : 36034 19d ago
WIN1 : 06073 19d ago
WIN3 : 06038 19d ago
LOSS0 : 16008 19d ago
DRAW0 : 06033 19d ago
LOSS0 : 36033 19d ago
DRAW0 : 06064 19d ago
LOSS0 : 16064 19d ago
LOSS0 : 16095 19d ago
WIN1 : 06121 19d ago
WIN3 : 06089 19d ago
LOSS1 : 26064 19d ago
LOSS0 : 16094 19d ago
DRAW0 : 06124 19d ago
WIN3 : 06124 19d ago
WIN1 : 06090 19d ago
LOSS2 : 36057 19d ago
WIN1 : 06088 19d ago
WIN1 : 06049 19d ago
DRAW0 : 06023 19d ago
LOSS0 : 16023 19d ago
WIN1 : 06049 19d ago
DRAW0 : 06018 19d ago
WIN3 : 06018 19d ago
WIN3 : 15986 19d ago
WIN1 : 05956 19d ago
LOSS0 : 15926 19d ago
LOSS0 : 15955 19d ago
LOSS0 : 15986 19d ago
LOSS0 : 16008 19d ago
WIN3 : 16033 19d ago
LOSS0 : 16005 19d ago
WIN1 : 06036 19d ago
WIN2 : 15760 28d ago
WIN1 : 05723 28d ago
WIN1 : 05695 28d ago
WIN1 : 05663 28d ago
LOSS1 : 35629 28d ago
WIN1 : 05664 28d ago
WIN3 : 05630 28d ago
DRAW0 : 05599 28d ago
LOSS0 : 15599 28d ago
LOSS0 : 15624 28d ago
WIN1 : 05647 28d ago
LOSS0 : 35615 28d ago
LOSS1 : 25652 28d ago
WIN1 : 05682 28d ago
WIN3 : 15656 29d ago
DRAW0 : 05629 29d ago
WIN3 : 05629 29d ago
WIN2 : 05602 29d ago
WIN1 : 05560 29d ago
LOSS0 : 15534 29d ago
WIN1 : 05565 29d ago
LOSS1 : 35538 29d ago
DRAW0 : 05571 29d ago
LOSS0 : 15571 29d ago
WIN1 : 05602 30d ago
WIN1 : 05573 31d ago
LOSS0 : 15540 31d ago
WIN1 : 05565 31d ago
WIN3 : 05541 31d ago
WIN1 : 05510 31d ago
DRAW0 : 05480 31d ago
LOSS0 : 15480 31d ago
DRAW0 : 05517 31d ago
WIN1 : 05517 31d ago
WIN3 : 05494 31d ago
DRAW0 : 05466 31d ago
LOSS0 : 15466 31d ago
LOSS0 : 15497 31d ago
WIN1 : 05525 31d ago
LOSS1 : 25506 31d ago
WIN2 : 15529 31d ago
WIN3 : 05494 31d ago
LOSS0 : 15462 31d ago
LOSS0 : 15487 31d ago
___

This content is not affiliated with, endorsed, sponsored, or specifically approved by Supercell and Supercell is not responsible for it. For more information see Supercell's Fan Content PolicyDeck Bandit Privacy Policy